Goodbye Mr. Loser (2015)


Résumé:


After attending a wedding of his high school crush Qiuya, Xia Luo (Shen Teng) gets drunk embarrassing himself and angers his wife Ma Dongmei (Ma Li).

no-photo.jpg
Avec:Allen Ai, Yuan Chang, Li-Chun Lee, Ping Li
Fabriqué en:China
Réalisateur:Da-Mo Peng, Fei Yan
Durée: 104 min
Écrivain:Da-Mo Peng, Fei Yan

Lancer le film:

Goodbye Mr. Loser (2015) Regarder 308448 vues
Goodbye Mr. Loser (2015) Télécharger 102816 reçu