Jie jiu wu xian sheng (2015)


Résumé:


In this suspenseful crime thriller, Mr. Wu, a Hong Kong movie star, is kidnapped by six unpredictable criminals disguised as police officers. The story is based on the 2004 real-life celebrity kidnapping case in China.

Jie-jiu-wu-xian-sheng-2015.jpg
Avec:Andy Lau, Ye Liu, Qianyuan Wang, Ruofu Wu
Fabriqué en:China
Réalisateur:Sheng Ding
Durée: 105 min
Écrivain:Sheng Ding

Lancer le film:

Jie jiu wu xian sheng (2015) Regarder 403515 vues
Jie jiu wu xian sheng (2015) Télécharger 134505 reçu